onsdag 28. september 2016

Mer om ritualer...Etter å ha dømt EK på NRK avd Oslo & omegns prøve i helgen, sto jeg igjen med noen tanker.
Prøven, kort forklart, bestod av markeringer i området foran ekvipasjene, felt også foran, men lengre ut, og dirigeringer som gikk til begge sider, langs og forbi området for markeringene.
Mange ekvipasjer hadde problemer med å få hundene til de korrekte områder, de fleste hundene var innom markeringsområdene, enten de skulle dit eller ikke. Hadde det ikke vært for at markeringene hele tiden ble apportert med det samme, hadde de fleste hundene endt opp med null for å hente feil dummie.

Mange sender med en kommando for alt, enten hunden blir sendt på noe synlig eller ikke.
"Hent markering" = UT. "Gå til søk i skogen" = UT. "Gå til dirigering" = UT.

På prøven i Oslo ble vinklene små mellom søks- og dirigeringsområdene, og områdene markeringene falt i. Her ser jeg det som en enorm fordel å kunne formidle for min hund, før jeg sender den, at nå skal du ikke hente en markering. Dette forteller jeg ved 1: å sette fløyten i munnen, 2:sette ned hånden, og 3: si GO. På markeringene sendes hunden kun med hundens navn, som den alltid gjøres på ting den har sett. På denne måten blir det lettere å være hund, man har nemlig et redskap for å fortelle for hunden hva man skal hente før man sender, noe den har sett, eller noe den ikke har sett.
Ingen, eller få, sier heller "nei", eller "leave it", til områdene markeringene hadde falt i før man sender hunden på dirigeringen, av en eller annen grunn....

Så er det jo selvfølgelig slik at gode hunder løser oppgavene enten ritualene er slik eller slik, men det interessante her er "hvordan få en hund god". Jeg tror et tydeligere regime, hvor man skiller på markeringer og andre apporter, vil gi færre korrigeringer av hundene i innlæringen, at man tidligere i innlæringsfasen kan arbeide med små vinkler mellom markeringer (synlige) og dirigeringer (blinde). Dette er i mitt hode, måten å "få en hund god" på.

Video fra Osloprøven her: https://www.facebook.com/tone.hoyland?fref=ts